Pjestarja e Federates Nacionale për punsime të përkohshmë

Tiitull arrow Kontakt
Agjencia Partner Printoni
Adresa:
Kej Dimitar Vlahov bb
1000 Skopje
Makedonija

Telefoni: 02/ 311 6720, 311 7132
Faksi: 02/ 3 11 70 49

 

Dërgoni një e-mail:
Ankete

Nevoja e Partnerit: