Pjestarja e Federates Nacionale për punsime të përkohshmë

Tiitull arrow Per në
Agjencitë për punësime të përkohshme - Partner Printoni E-mail
Ish  Kooperativa e rinisë PARTNER  me përvojë mbi 16 vjeçare pikërisht në sigurimin e  punëtorëve të përkohshëm e të kohëpaskohshëm të profileve të ndryshme   për kompanitë dhe institucionet shtetërore në Maqedoni ,  duke filluar nga  21  Prill I vitit 2006, e në pajtim  me Ligjin  mbi agjencitë  për punësime të përkohshme  transformohet në Agjenci për punësime të përkohshme  PARTNER  - Agjencia  Partner.

Agjencia Partner  është e orientuar  ekskluzivisht në sigurimin e  punëtorëve të përkohshëm  për nevojat e kompanive   nga të gjjitha fushat,  me fleksibilitet maksimal  sikurse ndaj klientëve ashtu edhe  ndaj punëtorëve, duke ruajtur me këtë rast  nivelin e kërkuar të cilësisë , përvojës  dhe  diturisë.

Agjencia Partner është specialist  në gjetjen , selekcionimin  dhe sigurimin e kuadrove  nga të gjitha  nivelet e  kualifikimeve  në teritorin e RM.


Ofrojmë zgjidhje  të shpejtë e të sigurtë  për të gjithë që kanë nevojë  për punësime të përkohshme, pavarësisht nga periudha  për të cilën nevoitet angazhimi.
 

Ankete

Nevoja e Partnerit: