Pjestarja e Federates Nacionale për punsime të përkohshmë

Tiitull arrow Lajme
Kreatorë të vendeve të punës Printoni E-mail
Привремено вработување
Punësimet e përkohshme  - risi tek ne, praktikë kaherë e aplikuar nëpër botë.

Sigurimi I  punëtorëve të përkohshëm  është zgjidhje   e problemeve kadrovike  në kompanitë , e cila gjat  kalimit të kohës  është treguar si  metodë shumë e suksesshme   praktikisht në  të gjitha vendet në Europë dhe në botë.
Suksesi I agjencive  për punëtorë të përkohshëm  është rezultat  I  mundësisë së sigurimit të fleksibilitetit  edhe për kompanitë  -  klientë edhe për kandidatët , punëtorët e përkohshëm potencial, pa u vënë në pyetje cilësia e fuqisë së punës.

Puna e përkohshme I dallon  relacionet që vijojnë :
  • Agjencinë   për punë të përkohshme
  • Klientin –kompaninë, e cila ka vend pune në të cilin duhet të angazhohet punëtor I përkohshëm
  • Punëtorin e përkohshëm 
 

Ankete

Nevoja e Partnerit: