Pjestarja e Federates Nacionale për punsime të përkohshmë

Tiitull arrow Klientë
Klientë Printoni E-mail

Agjencitë për punë të përkohshme janë  zgjjidhje ideal  për gjetjen e punëtorëve cilësor.

Agjencitë për punësime të përkohshme  janë  pikë e Juaj ideale nisëse  gjat  sigurimit të punëtorëve, pavarësisht a ju duhet  kuadër I kualifikuar ose I pa kualifikuar.

A dëshironi ti optimalizoni  numrin e  punëtorëve  dhe harxhimet?
Atëherë,  Ju jeni në adresën e vërtetë – Partner  është zgjidhje e vërtetë  për Ju.

Çka fitoni  me angazhimin e punëtorëve të përkohshëm ?
1 Më shumë fleksibilitet, dëshironi  numrin e punëtorëve tuaj  tua përshtatni nevojave momentale në Kompaninë tuaj.

2 Përparësia e angazhimit të `punëtorëve të përkohshëm`  , ata janë regullisht të punësuar tek ne , por janë të angazhuar tek Ju, ashtu që shërbimet  e juaja administrative  nuk kanë angazhime shtesë  për përcjelljen e angazhimit  të tyre, pagesën e rogave dhe kontributeve nga roga , pushimet vjetore, pushimet mjeksore e tj.

3 Harxhimet për angazhimin e `punëtorëve të përkohshëm`  saktësisht mund të parashikohen sepse kur kontraktohen kushtet  midis  APP  dhe klientëve  definohen saktësisht vendet e punës, roga,  koha e punës  e tj.

4 Klientët  mund ti drejtohen gjithnjë  APP:
1 kur ka ritje sezonale të  vëllimit të punës
2 në periudhat e shtimit të aktivitetit në kompani 
3  gjat pushimeve verore  
4  gjat pushimeve mjeksore 
5  kur ka angazhim pune në projekte të veçanta  e tj.

APP  garanton se vendet e hapura të punës  mund ti plotësoj shpejtë,  falë bazës së pasur të të dhënave  që disponon.

`Punëtorët` tanë  janë në disponim në çdo kohë.
Janë të kualifikuar  dhe janë në disponim në tërë teritorin e RM.

PARTNER  garanton se `punëtorët e përkohshëm` të angazhuar  do ti përmbushin  pritjet e Juaja  sepse:
1 anëtarët tanë janë të zgjedhur në mënyrë precize
2 janë të paguar  në mënyrë adekuate
3 mund ti dëshmonë kualifikimet e tyre
4 gjithmon janë në kontakt me këshilltarin e tyre

Ju që jeni të interesuar për punë ,kontaktoni  me ne  për ofertë joformale për punë
 

Ankete

Nevoja e Partnerit: