Pjestarja e Federates Nacionale për punsime të përkohshmë

Tiitull arrow Kandidat
Kandidat Printoni E-mail
Agjencia PARTNER  zgjedhje e vërtetë për të gjithë që dëshirojnë të inkuadrohen në tregun e punës.
Kërkoni  punë në administratë , operues I kompjuterit, teknik, bashkëpunëtor profesional, punëtorë I përgjithshëm, punëtërë ndihmës, punëtorë  I kualifikuar, atëherë është koha të drejtoheni tek ne.

E ofrojmë:
1 Zgjedhje të gjerë vende atraktive pune në fusha të ndryshme

2 Të gjjithë personat e angazhuar menjëherë nënshkruajnë  kontratë  pune ( të sigurtë se do të paguhen tëp gjitha tatimet dhe kontributet  nga roga dhe do të gëzohen të gjitha privilegjet  që burojnë nga punësimi)

3 Roga  atraktive

Të jeshë punëtorë I përkohshëm do të thotë se jeni të punësuar tek ne (në Partner), kurse punën e kryeni në kompani tjetër. Kur kompanie ku e kryeni punën nuk do të ketë nevojë për angazhimin tuaj , këshiltari I juaj në Partner  ka plan të gatshëm  për angazhimin tuaj në kompani tjetër.

Mbani mend. Këshilltarin tuaj e keni gjijthmon në disponim.
Këshilltari është personi Juaj për kontakt ,unë  midis Juve dhe vendit  tuaj të punës.
Këshilltari është ai që e njeh tregun  e punës jashtë  dhe ka kontakt me të gjitha kompanitë që kanë vende të lira pune.

Tani më nxitëm interesimin tuaj!!! Kontaktoni  me ne për regjistrimin Tuaj
Regjistrimi nënkupton integrimin e të dhënave të Juaja në bazëpn tonë të të dhënave . Këto të dhëna mbetetn të mbrojtura tek ne  dhe ne duke u shërbyer me ato  përpiqemi tu gjejmë  punë e cila do tu përgjigjet  përvojës dhe diturive të Juaja.
Regjistrimi tek ne është  gratis dhe pa obligime.

Nëse ju oforjmë angazhim pune, e Ju përshkak  të cilave do arsye nuk mund të përgjigjeni, edhe mëtutje mbeteni të regjistruar tek ne , pa kurfar sanksioni dhe me mundësi që tu ofrohen edhe mëtutje  angazhime të tjera.  
 

Ankete

Nevoja e Partnerit: