Pjestarja e Federates Nacionale për punsime të përkohshmë

Tiitull arrow Euro Ciett
Euro Ciett Printoni E-mail
CIETT  është shoqatë evropjane  e  agjencive për punë të përkohshme , e formuar nga 24 shoqata kombëtare të agjencive për punë të përkohshme ( nga vendet e UE) si dhe nga 6 agjenci më të mëdha  për punë të përkohshme që veprojnë në shumë vende të botës (Adecco,Kelly Services,Manpower,Ranstad,USG Peopje,Vedior).

Anëtarët  e  EURO CIETT   meren me angazhimin e punëtorëve të përkohshëm, rekrutimin e kandidatëve të rinj,  kryerrjen e stërvitjeve të ndryshme dhe të ashtuquajturat headhuntig – “rekrutime” të kuadrove cilësore të punësuara  për punë në kompani tjetër.

Detyrë kryesore e EURO CIETT   është ta promovojë dhe ta avancojë  vendin dhe rolin e  punëtorëve të përkohshëm  në tregun e fuqisë së punës  shikuar kryesisht nga 3 aspekte:
  • Integrimi i të ashtuquajturave grupe margjinale  të punëtorëve në tregun e krahut të punës  si:  invalidë,  persona të cilët  gjatë kohë kanë qenë jashtë tregut të krahut të  punës e tj.
  • hapja e vendeve të reja të punës
  • dhënia e fleksibilitetit,përshtatshmërisë  dhe sigurisë punëtorëve në  tregun e punës
 

Ankete

Nevoja e Partnerit: