bsi-anab_col_orn_logo_bsi.jpg ISO 9001:2008 logo_nacionalna_federacija.jpg Национална Федерација на Агенции за привремени вработувања
Насловна arrow Клиенти
За клиентите - компаниите Испечати Е-пошта
Агенциите за привремена работа се идеално решение за пронаоѓање на квалитетни работници.

Агенциите за привремени вработувања се Ваша идеална почетна точка при обезбедување на работници, без разлика дали Ви треба квалификуван или неквалификуван кадар.

Сакате ли да ги оптимализирате бројот на работниците и трошоците?
Тогаш, Вие сте на вистинската адреса - Партнер е вистинско решение за ВАС.

Што добивате со ангажирање на привремени работници ?

  
1. Повеќе флексибилност, сакате бројот на Вашите вработени да го прилагодите на моменталните потреби во Вашата компанија.
   2. Предноста за ангажирање на 
„привремените работници“, тие се редовно вработени кај нас, но се ангажирани кај Вас, така да Вашите административни служби немаат дополнителни ангажмани за следење на нивната ангажираност, исплата на плата и придонеси од плата, одмори, боледувања и сл.
  
3. Трошоците за ангажирање на „привремени работници“ се точно предвидливи, бидејки кога се договараат условите помеѓу АПР и клиентите, точно се дефинираат работните места, платата работното време и сл.
  
4. Клентите можат да се обратат до АПР секогаш кога:

1.
   
сезонско зголемување на обемот на работа
2.
    за 
периоди кога има зголемена активност во компанијата
3.
   
годишни одмори
4.
   
боледувања
5.
   
работни ангажирања на посебни проекти и сл.

ПАРТНЕР гарантира дека отворените работни места може брзо да ги пополни како резултат на големата база на податоци со кои располага

Нашите „работници“ се на располагање во секое време.
Квалификувани се и на располагање на цела територија на РМ.

ПАРТНЕР гарантира дека
 
ангажираните „привремени работници“ ќе ги исполнат Вашите очекувања затоа што:

  
1. нашите членови се прецизно одбрани
  
2. соодветно платени
  
3. можат да ги докажат своите квалификации
  
4. секогаш се во контакт со нивниот советник

Заинтересирани за соработка, контактитајте со нас за неформалана понуда за соработка.
 
 
ВОДИЧ за клиенти Испечати Е-пошта

       Како да изберете квалитетна Агенција!
                    
       Пред воопшто да се јавите во Агенцијата треба да ги имате следните  информации:
       
            
1.Дали ви треба лице кое веднаш треба да го пополни   местото на отсутниот вработен?
2.Колку долго ќе Ви треба привремениот работник?
3.Колку часа дневно привремениот работник ќе биде ангажиран? 
4.Кои конкретни вештини треба да ги има привремениот работник:
    - познавање на странски јазици
    - познавање на работа со компјутери и кои програми
    - поседување на важечка возачка дозвола и која категорија и сл.

     Откако,точно знаете каков привремен работник Ви треба (со кои квалификации, за кое работно место, за кој период); проценката на Агенцијата направете ја по следниве критериуми:

     I Подготвеност и професионализам
      
1.Колку пати заѕвонивте пред некој да одговори?
2.Дали лицето што се јави беше љубезно и од помош?
3.Дали лицето што се јави, Ви постави прашања кои се значајни за Вашата     потреба да ангажирате лица и дали добивте целосни информации?

     II Способност за да се задоволат Вашите потреби

1.Колкав е бројот на невработени лица кои се евидентирани во Агенцијата? ( Со каква база на податоци Агенцијата располага)  
2.Дали Агенцијата има лица со квалификации кои Вие ги барате?
3.Дали Агенцијата има лица од Вашата географска област?     
4.Колку време и е потребно на Агенцијата да ги обезбеди бараните кандидати?
5.Висината на Агенциската провизија
6.Условите и роковите за плаќање на услугата?
7.Дали Агенцијата нуди можност за авансна исплата на привремените работници?
8.Дали Агенцијата се грижи за осигурување на работниците?
9.Дали Агенцијата се грижи за целокупната евиденција од областа на работните односи?
         ( решенија за годишен одмор,решенија за службени патувања, откази, пријави и одјави во Агенцијата за вработување, обезбедување на здравствени картони за привремените работници и сл.

     Откако ќе ги добиете сите потребни информации секогаш:

1.Проверете ги препораките на Агенцијата
2.Контактирајте со другите компании од Вашата област, за тоа кои Агенции тие ги користат и нивното искуство

 
ЗОШТО КОМПАНИИТЕ КОРИСТАТ Испечати Е-пошта

 ПРИВРЕМЕНИ РАБОТНИЦИ...

 

Анкета

Услугите на Партнер:
 

Посетеност

Посетители денеска:: 78
Посетители месецов: 2020
Вкупно посетители: 221885

Fatal error: Class 'JTEXT' not found in /home/partner/public_html/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 867