СООПШТЕНИЕ :
 
 
Од 27.02.2012 година Во соработка со Агенција за Вработување на РМ

    ДВА НОВИ ПУНКТА
    НА АПВ ПАРТНЕР

1.    Центар за вработување Тетово
2.    Центар за вработување Кичево

Работно време на двата пункта се понеделник и четврток од 09:00 – 12:00 часот

    НЕВРАБОТЕНИ, РАБОТОДАВАЧИ !

Повелете посетете не, запознајте се со начинот и предностите на привремено вработување!!