Агенција за привремени вработувања - ПАРТНЕР

bsi-anab_col_orn_logo_bsi.jpg

 bsi-cert_col_orn_bsi_logo.jpg

  ISO 9001 : 2008

 Поранешна Младинска задруга Партенер со над 16 годишно искуство токму во обезбедувањето на привремени и повремени работници од најразлични профили за кампаниите и државните институции во Македонија , почнувајки од 21.04.2006 година, а во согласност со Законот за Агенции за привремени вработувања прераснува во Агенција за привремени вработувања Партнер - Агенција Партнер.


Агенцијата Партнер е исклучиво насочена кон обезбедување на привремени работници на компаниите од сите области , со  максимална флексибилност како кон клиентите така и кон работниците,  задржувајќи го притоа бараното ниво на квалитет, искуство и знаење.

Агенцијата Партнер е специјалист во пронаоѓање, селекција и обезбедување на кадри од сите нивоа и квалификации на територијата на РМ.

Нудиме брзо и сигурно решение за сите кои имаат потреба од привремени вработувања ,  без оглед на периодот за кој е потребно ангажирањето.

orgsema.jpg