Соопштение :

Согласно претходната најава Агенција за привремени вработувања Партнер го објавува распоредот за одржување на трибини со работодавачите и тоа:
    
Општина Битола 13.09.2011 год. во 11:00 часот
-    сала на советот на Општина Битола

Општина Штип 14.09.2011 год. во 11:00 часот
-   сала 1 на советот на Општина Штип


Општина Струмица 15.09.2011 год. во 11:00 часот
-   дом на АРМ - Струмица – мала сала
 
Општина Карпош 20.09.2011год. во 11:00 часот
-    сала на совет на Општина Карпош, барака бр.5

Општина К.Вода и Аеродром 22.09.2011 год. во 11:00часот
-    сала на совет на Општина Кисела Вода, барака бр.7

Општина Ѓорче Петров 27.09.2011 год. во 11:00 часот
-    сала на совет на Општина Ѓорче Петров

За одржување на трибини во општините Гази Баба, Илинден и Чаир дополнително ќе бидете известени.