Соопштение :

    

    Во завршната фаза од проектот „Намалување на невработеноста преку искоренување на работење на црно“ во Општините:
Штип, Струмица, Битола, Карпош, Ѓорче Петров, Кисела Вода и Аеродром.

     За жал нашата замисла не е исполнета до крај. Поради немање слух и желба за соработка со нас иако беа најавени нема да се одржат трибините во Општините Чаир, Илинден и Гази Баба. Им се извинуваме на заинтересираните стопанственици од овие општини и им ветуваме ќе ги посетиме лично во најскоро време.